Do otvorenia konferencie zostáva:

Abstrakty

 • Abstrakty je možné prihlásiť výlučne elektronicky vyplnením online formuláru dostupného na webovej stránke www.sus.sk.
 • Zároveň prosíme o Vašu registráciu k účasti prostredníctvom registračného formulára, ktorý nájdete na stránke www.sus2017.sk.

Posterová sekcia – pokyny pre prípravu posterov:

 • Prosím o prípravu posterov v programe MS PowerPoint: nastavte veľkosť dokumentu na orientáciu krajinka v programe MS PowerPoint: výška 52 cm, šírka 63,5 cm. Texty, obrázky alebo grafy vkladajte do pptx dokumentu iba na jednu stranu MS PowerPoint.
 • Doporučená minimálna veľkosť písma je 20 bodov.
 • Jednu stranu MS PowerPoint odošlite na zuzana.fuzova@tajpan.com. Agentúra zabezpečí spracovanie podkladu na elektronický poster vo formáte pdf.
 • Príprava posterovej prezentácie bude vždy dvojitá:
  • 1x e-poster na jednej strane (1 x slide) MS PowerPoint
  • 1x prezentácia e-posteru maximálne na tri strany (3 x slide) MS PowerPoint
 • Prezentujúci bude mať poster dostupný počas trvania konferencie na LCD obrazovke a na stránkewww.sus2017.sk a druhú vlastnú prezentáciu (max. 3 strany) bude prezentovať počas svojej prednášky
 • Zaslaním posteru autor súhlasí s jeho zverejnením na stránke www.sus2017.sk

E-poster bude počas konferencie dostupný na stránke www.sus2017.sk