Do otvorenia konferencie zostáva:

Dôležité termíny

   
Prihlásenie abstraktov (elektronicky) do 01.05. 2017
Informácia o akceptácii abstraktu (elektronicky na e-mailovú adresu) do 15.05. 2017
Rezervácia ubytovania do 05. 05. 2017
Zvýhodnená platba účastníckeho poplatku do 05. 05. 2017